Λεωσθένους 21-23, 185 36 ΠΕΙΡΑΙΑΣ.
Τηλέφωνο: 210-4286210

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: damker@sch.gr

 
 

Περιεχόμενα

Αρχική Σελίδα
Καταστατικό
Διοικητικό Συμβούλιο
Εκδηλώσεις
Συναντήσεις
Εκδρομές
Ανακοινώσεις
Επιστολές
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

(από το Β1/1998 φύλλο του Ηρωικού Πέμπτου)

 

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

α) Η επωνυμία του Συλλόγου - Σωματείου θα είναι «Σύλλογος αποφοίτων Ε' Γυμνασίου - Αρρένων Πειραιώς νυν Δ Λυκείου Πειραιά «Ο ΘΕΜΙΣΤΟ ΚΛΗΣ».

Αρθρο 2ο

Έδρα

Υπάρχον κείμενο: «Η έδρα του Σωματείου θα είναι η πόλη του Πειραιά ως πρώτον δε κατάστημα ορίζεται το τοιούτον επί της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου 102 στον Πειραιά».

Συμπληρούται: «Του λοιπού το κατάστημα του Σωματείου ορίζεται επί της οδού Λεωσθένους αρ. 21-23, στον Πειραιά».

Άρθρο 4ο

Μέλη - Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

Υπάρχον κείμενο: «Ως μέλη του Συλλόγου δύνανται να εγγραφούν μόνον όσοι αποφοίτησαν από το Ε Γυμνάσιο Αρρ. Πειρ. κατά τα έτη 1950 - 1980 και κατ' εξαίρεσιν όσοι εφοίτησαν τουλάχιστον για τρία χρόνια».

Συμπληρούται: «Ωσαύτως  ως  μέλη δύνανται να εγγραφούν και όσοι απεφοίτησαν ή όσοι εφοίτησαν κατ' ελάχιστον επί τρία (3) έτη:

1)       Κατά την προ του 1950 περίοδον τακτικής ή σποραδικής λειτουργίας του Ε' Γυμν. Αρρ. Πειραιώς.

2)       Κατά την μετά το έτος 1980 περίοδον ή την περίοδον κατά την οποίαν το αυτό σχολείον ελειτούργησε ή θα λειτουργεί ως Δ' Λύκειον Πειραιώς.

3)       Εκ του Νυκτερινού Ε' Γυμνασίου Πειραιώς, εφ' οσονδήποτε χρόνον αυτό ελειτούργησε.

Άρθρον 8ον

Διοίκηση

Υπάρχον κείμενο

1) «Ο Σύλλογος διοικείται από 7μελές Δ. Σ. το οποίον αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Έφορο Εκδηλώσεων και δύο Συμβούλους».

2) «Το Δ. Σ. εκλέγεται ανά διετία από τη Γ. Σ. με μυστική ψηφοφορία και ενιαίο ψηφοδέλτιο στο διάστημα 15 Ιανουαρίου - 15 Φεβρουαρίου. Ο μέγιστος αριθμός των σταυρών ορίζεται σε 7 και από το ψηφοδέλτιο εκλέγονται οι πρώτοι 7 που πλειοψήφισαν».

Τροποποίηση:

1) «Ο Σύλλογος διοικείται από 11μελές Δ. Σ. το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Έφορο Εκδηλώσεων και έξι Συμβούλους».

2) «Το Δ. Σ. εκλέγεται ανά διετία από τη Γ. Σ. με μυστική ψηφοφορία και ενιαίο ψηφοδέλτιο στο διάστημα από 15 Ιανουαρίου -15 Φεβρουαρίου. Ο μέγιστος αριθμός των σταυρών ορίζεται σε 11 και από το ψηφοδέλτιο εκλέγονται οι πρώτοι 11 που πλειοψήφησαν».

ε) Η ετήσια συνδρομή καθορίζεται σε 10.000 δρχ. και θεωρείται αποδεκτή οποιαδήποτε άλλη συνδρομή, με την οποία είναι ταμειακώς εντάξει.

Για τους σκοπούς αυτούς συνετάγη η Πράξη αυτή και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

 

Ενδιαφέροντα Θέματα

Η Τριμηνιαία Έκδοση

Άρθρα
Λογοτεχνήματα
Χρονογραφήματα
Γυμνασιάρχες-Λυκειάρχες
Καθηγητές
Αφιερώματα
 

Σύλλογος Αποφοίτων Ε΄Γυμνασίου Αρρένων Πειραιώς "Ο ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ"

Λεωσθένους 21-23, 185 36 ΠΕΙΡΑΙΑΣ.

Τηλέφωνο: 210-4286210

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: damker@sch.gr

Webmaster: Δ.Α.Δαμιανόπουλος